Verschillende zorgverleners vermelden op hun website het nummer van registratie in het BIG-register. Voor veel mensen is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde hiervan is. We gaan in op een aantal veelgestelde vragen over BIG.

Wat is het BIG-register?

Het BIG-register is opgericht om een minimale kwaliteit in de zorg te kunnen garanderen. De gegevens worden bijgehouden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Als een zorgverlener geregistreerd is betekent het dat hij/zij bevoegd is om de functie uit te voeren. Elke 5 jaar is een herregistratie nodig, waarbij de zorgverlener moet aantonen dat hij/zij voldoende werkervaring of scholing heeft genoten.

Welke beroepsgroepen zijn verplicht zich te registreren?

In de wet BIG worden zorgberoepen in drie verschillende groepen verdeeld. Alle zorgverleners in de zogenaamde ‘artikel 3 beroepen’ zijn verplicht om zich te registreren. De overeenkomsten tussen deze zorgsectoren zijn dat ze een beschermde beroepstitel hebben en onder het tuchtrecht vallen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere tandartsen, artsen, fysiotherapeuten en apothekers. In totaal gaat het om 9 beroepsgroepen.

Welke zorgverleners hebben geen BIG-nummer?

Er bestaan ook tal van beroepsgroepen in de zorg die ook een beschermde opleidingstitel hebben, maar niet onder het tuchtrecht vallen. Ze kunnen zich dan ook niet registreren in het register, ondanks dat het zorgverleners zijn. Voorbeelden zijn onder andere diëtisten, logopedisten, mondhygiënisten en huidtherapeuten. Deze zorgverleners hebben vaak hun eigen beroepsverenigingen, zoals de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) voor logopedisten. Ook deze registers zijn voor iedereen toegankelijk, zodat je zelf kunt controleren of je behandelaar bevoegd is.

Kun je ook met klachten bij BIG terecht?

Als je een klacht hebt over een zorgverlener kun je niet bij BIG terecht. Dit gaat alleen over de registratie. Bij een klacht kun je meestal direct terecht bij je behandelaar, de meeste beroepsgroepen hebben ook een klachtenregeling.